Ochrana osobních údajů

Respektujeme Vaše soukromí a zároveň chceme, abyste při využívání našich služeb a kontaktu s naší společností měli co nejvyšší uživatelský komfort. Proto sbíráme a zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné k realizaci a požadované na základě zákona.

Ochraně osobních údajů věnujeme zvýšenou pozornost. Chceme abyste měli jistotu, že Vaše data jsou u nás v bezpečí a bez Vašeho výslovného souhlasu nebudou poskytnuta třetím stranám.

 

Společnost:

Název společnosti Chefparade s.r.o.
27893057
IČ DPH CZ27893057
DIČ CZ27893057
Adress Bubenské nábřeží 306/13 , Praha 7 , 17000, Česká republika

je provozovatelem, který zpracovává při své činnosti osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále také jako GDPR). Společnost ke specializovaným činnostem využívá služeb zprostředkovatelů, kteří jsou povinen respektovat ochranu soukromí ve smyslu GDPR. 

Dotčené osoby:

Poskytovatel provozuje webovou stránku, kde se využívá technologie cookies. Proto jsou všichni návštěvníci stránky považováni za dotčené osoby, i když přímo žádné údaje neposkytli. Další skupiny zúčastněných osob tvoří návštěvníci, kteří vyplnili formulář na stránce za konkrétním účelem a udělili zároveň souhlas ke zpracování údajů poskytnutých formulářem.

Samostatnou skupinu tvoří zákazníci společnosti, kde při uzavření smlouvy jsou zapotřebí další informace i ze zákonných důvodů. 
 

Rozsah zpracovaných údajů a účet zpracování

Osobní údaje se zpracovávají výlučně pro oprávněné zájmy společnosti a plnění zákonných povinností v souladu s GDPR

Pro všechny dotčené osoby zpracováváme: Identifikátor osoby, IP adresa, cookies
Pro odběratele novinek emailem: identifikátor osoby, jméno, emailová adresa
Pro zákazníky: Jméno, Příjmení, Údaje z dokladu totožnosti a jiných předložených dokladů, adresu, email, telefonní číslo a jiné relevantní údaje související se smlouvou.

Cookies

Poskytujeme dotyčným osobám detailní informace o využívání cookies s možností udělení nebo odvolání souhlasu pro jednotlivé typy cookies online na stránce. V rámci Cookies služby Google Analytics využíváme anonymizaci IP adresy. Více informací na /cs/soukromí/cookies
 

Doba uchování osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů se liší v závislosti na účelu a právním základu zpracování osobních údajů. Obecně platí, že Společnost uchovává osobní údaje po následující doby:

  • pokud se osobní údaje zpracovávají z důvodu splnění povinnosti vyplývající ze zákona – po dobu vyžadovanou příslušným zákonem
  • jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu – po dobu, na kterou byl souhlas udělen nebo do doby odvolání souhlasu

 

Práva dotčených osob:

Dotčené osoby mají právo

  • na informace o zpracovávání vašich osobních údajů
  • získat přístup k osobním údajům, které se o vás uchovávají
  • požádat o opravu nesprávných, nepřesných nebo neúplných osobních údajů
  • požádat o vymazání osobních údajů, když nejsou více potřebné, nebo je-li zpracování nezákonné
  • namítat proti zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely, nebo na základě, který souvisí s vaší konkrétní situací
  • požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů ve zvláštních případech
  • obdržet své osobní údaje v strojově čitelném formátu a poslat je jinému provozovateli („přenosnost údajů“);
  • požádat, aby rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování, která se vás týkají, nebo vás výrazně ovlivňují, přičemž vycházejí z vašich osobních údajů, prováděly fyzické osoby a ne počítače. Také máte v tomto případě právo vyslovit svůj názor a namítat proti rozhodnutí.


Chcete-li uplatnit svá práva, měli byste se obrátit na úřad ochrany osobních údajů

rezervace@chefparade.cz

Na Vaši žádost odpovíme nejpozději do jednoho měsíce. Když si budete chtít uplatnit svá práva, můžete být požádáni, abyste poskytli informace k potvrzení vaší totožnosti (např. kliknutí na ověřovací odkaz, zadání uživatelského jména nebo hesla)